ELO-produkter

Intelligente softwareløsninger – der passer til din digitaliseringsstrategi

eviatec Scandinavia tilbyder den rigtige ECM-løsning til enhver virksomhed med løsninger fra ELO. Altid perfekt skræddersyet til din virksomhed og din branche, uanset om det drejer sig om små og mellemstore virksomheder, store organisationer eller globale aktører. Takket være deres skalerbarhed og fleksibilitet kan ELO ECM-produkterne klare de stigende krav og danne grundlaget for bæredygtig forretningssucces. De er forudkonfigureret og kan derfor bruges med det samme, og de er gennemtænkt, standardiseret og designet på grundlag af best-practice. Digitalisér centrale afdelinger i din virksomhed og koncentrer dig om det væsentlige.

Fakturastyring

Gør din fakturahåndtering hurtigere med ELO Invoice. Avanceret fakturahåndtering reducerer den indsats, der kræves til behandling af indgående fakturaer. Det skyldes, at fakturaer normalt passerer gennem mange forskellige afdelinger i din virksomhed, indtil de endelig bogføres og betalingen iværksættes, ofte fordelt på flere forskellige steder. Det koster tid og ressourcer, og risikoen for fejl øges. Med de digitale fakturahåndteringsløsninger fra eviatec Scandinavia kan du bevare overblikket over dine processer og øge hastigheden fra registrering og verificering af fakturaer til allokering af omkostningssted, betaling og arkivering.

Kontraktstyring

Kontrakter danner grundlaget for pålidelige forretningsforbindelser, og ELO Contract sikrer, at du holder øje med det med småt. Overvåg og administrer dine nuværende kontrakter i alle faser, fra kontraktindgåelse og -udarbejdelse til afslutning og arkivering med den intelligente løsning til digital kontraktstyring. Du får et overblik over alle kontraktprocesser i kontraktstyringscockpittet. Her kan du hurtigt vurdere og kontrollere alle forhold. Desuden muliggør ELO Contract en gennemsigtig og effektiv kontraktstyring. Den digitale kontraktmappe giver dig et omfattende overblik over datoer, kontraktvilkår og frister, så du kan administrere dine kontraktdokumenter effektivt og sikkert, oprette betalingsplaner, kontrollere finansielle strømme og oprette detaljerede rapporter og analyser. Desuden opbevares alle dokumenter i det centrale ELO-arkiv på en juridisk korrekt måde. Den fuldt automatiserede ELO-arbejdsgang sikrer et gnidningsløst samarbejde på tværs af afdelingerne. Som en forudkonfigureret løsning til digital kontraktstyring kan ELO Contract implementeres hurtigt – men samtidig kan den tilpasses til dine individuelle behov med få klik.

Digital personalefil

Med ELO HR Personalefilen kan du administrere og kontrollere personaledata på en sikker og gennemsigtig måde. Det gør den papirbaserede personalejournal til historie. Den digitale personalemappe samler alle dokumenter, uanset format eller struktur og arkiverer dem på ét centralt sted – lige fra e-mail-ansøgninger til referencer og ferieansøgninger. Med ELO HR Personalefilen har du altid et overblik over dine personaledata. Derudover kan du ikke blot registrere personaledata, men også iværksætte onboarding- og offboarding-processer, analysere data og evaluere dem statistisk samt styre aftaler målrettet. Moderne krypteringsteknologier og et sikkert godkendelsessystem hjælper dig med at overholde GDPR og andre retningslinjer for databeskyttelse. Mange HR-administrationsprocesser forkortes gennem automatisering af den digitale personalefil, omkostningerne reduceres, og gennemsigtigheden af dine HR-processer øges.

Administration af jobansøgere

Den digitale ansøgerstyring i ELO HR Recruiting automatiserer proessen fra ansøgning til onboarding. Der kan oprettes jobbeskrivelser med rekrutteringssoftwaren og accept af ansøgningsdokumenter i forskellige formater, som derefter kan administreres digitalt. Med rekrutteringsoverblikket kan du holde styr på ansøgerne og organisere dem i forskellige ansøger- og talentpuljer, oprette ranglister og matche ansøgerprofiler med dine krav. ELO Analytics muliggør hurtig evaluering af data. Desuden har du et overblik over alle datoer og frister i ansøgningsprocessen takket være påmindelsesfunktionen. Den integrerede workflow-designer sikrer en effektiv udveksling af oplysninger mellem alle involverede i virksomheden. Ansøgerdataene kan derefter overføres direkte til den digitale personalemappe. Databeskyttelsesreglerne, især overholdelse af EU’s databeskyttelsesforordning, er garanteret via definerede adgangs- og brugerrettigheder samt den integrerede datakryptering.

Styring af besøgende

Med den digitale gæstestyring ELO Visitor giver du dine besøgende en perfekt organiseret og professionel velkomst. Fra adgangskontrol og hurtig behandling til forvaltning og analyse af besøgsdata og oprettelse af individuelle gæstekort eller personlige velkomstskærme – med ELO Visitor-løsningen har du alt under kontrol. Samtidig har du et overblik over alle kunder, partnere og gæster i din virksomhed. ELO’s elektroniske besøgsstyring sikrer enkel og omfattende besøgsstyring, effektive processer og tilfredse besøgende, fordi den registrerer besøgsdata digitalt. ELO Visitor opfylder naturligvis alle sikkerhedsaspekter og datasikkerhedskrav.

Journal & E-akt

Gør din administration klar til fremtiden med ELO Public Sector. Med de elektroniske E-akter kan du reducere bjerge af papirer og filer på en bæredygtig måde. Løsningen er specielt designet til at opfylde kravene hos offentlige myndigheder og administrationer. De automatiserede arbejdsgange øger effektiviteten af dine sagsbehandling. ELO Public Sector hjælper dig med revisions- og journaliseringssikker arkivering og med at gøre dokumenter anvendelige på tværs af afdelinger og lokationer. De avancerede funktioner i ELO Public Sector gør dit daglige arbejde lettere. Ved at give effektiv adgang til alle de oplysninger, du har brug for, sikres maksimal effektivitet. Løsningen til digital sagshåndtering garanterer naturligvis overholdelse af lovbestemte arkiveringsregler og lovkrav, f.eks. i henhold til forvaltnings- og revisionsloven.

Håndtering af e-mail

Få orden i din indbakke: ELO’s e-mail-håndtering giver dig mulighed for at administrere e-mails effektivt og bruge oplysninger målrettet til at optimere dine forretningsprocesser. Spar omkostninger og øg effektiviteten. Med ELO’s omfattende e-mail-håndtering går du længere end simpel arkivering. Følsomme data kan opbevares i overensstemmelse med juridiske frister, compliance- og revisionsregler ved hjælp af digital administration. Udskrivning af fysisk post og dyre papirarkiver med høje administrationsomkostninger hører fortiden til. Oplysninger og dokumenter kan findes med det samme takket være de effektive, intelligente søgemekanismer, og der oprettes desuden automatisk versionering. Dette sikrer, at du altid arbejder med den nyeste dokumentversion. Tredjepartssystemer kan også integreres problemfrit og muliggør en informationsstrøm på tværs af systemerne. Disse oplysninger er tilgængelige via mobil adgang uanset hvor du befinder dig – så du kan arbejde komfortabelt på farten. Adgange til data kan defineres og kontrolleres ved hjælp af et gennemtænkt godkendelseskoncept. De integrerede samarbejdsværktøjer sikrer større produktivitet i teamet ved at muliggøre problemfri udveksling af information og effektivt samarbejde.

Digital indbakke

Den digitale indbakke giver mulighed for hurtigere og mere effektiv behandling af indgående e-mails. Med den automatiserede indbakkeadministration i ELO DocXtractor reducerer du betydeligt den indsats, der kræves for at behandle dine e-mails. Hver dag skaber en overflod af fakturaer, formularer, ordrer, forespørgsler og andre meddelelser en betydelig mængde arbejde i din indbakke. Uanset om det er i klassisk papirform eller elektronisk via e-mail skal alle dokumenter sorteres, registreres, overføres til de relevante afdelinger og arkiveres. ELO’s digitale posthåndtering gør dit arbejde lettere og sikrer større effektivitet i dine processer.

Vidensstyring

Viden er værdifuld og en afgørende konkurrencefaktor for din virksomheds succes. Viden er i bund og grund er baseret på knowhow. Med ELO Knowledge samler du alle informationer og data fra din virksomhed i en central digital vidensdatabase. En afgørende konkurrencefaktor er fælles viden og anvendelse af forretningsrelevant information i hele virksomheden. Når medarbejderne har alle de oplysninger, de har brug for til at udføre deres opgaver, kan de arbejde effektivt og opnå de bedst mulige resultater. Den intelligente, digitale vidensstyring ELO Knowledge indsamler og administrerer ikke kun data, men skaber også en tværgående, netværksbaseret informations- og vidensplatform med effektive grænseflader på tværs af afdelinger. Medarbejderne bidrager aktivt med deres viden, erfaringer, idéer og forslag i form af fællesskabsdrevet videnstyring. Det giver jer mulighed for at være med til at forme og fremme processer og udvikling i virksomheden samt at det forbedrer samarbejdet og øger motivationen og produktiviteten. Opbyg automatisk viden i en vidensbase med ELO Knowledge, giv den videre og brug den som en fordel i din virksomhed.

eLæring

Med ELO Learning til uddannelse og læring kan du nemt og overskueligt styre medarbejdernes kompetenceudvikling. Læringsstyringssystemet med integreret holistisk kursusstyring og intuitiv læringsportal skaber kursusdiversitet: fra e-learning-kurser til klasseværelsesundervisning og fra virtuelle klasseværelser til blandede lærings-koncepter. Den komplette planlægning af alle kurser sikrer absolut gennemsigtighed. Kvalifikationsprocesser for alle deltagere kan præsenteres på en forståelig måde ved hjælp af læringsstier, og sociale læringselementer sikrer motiverende læringsoplevelser. Takket være de integrerede skabeloner kan deltagerbekræftelser oprettes hurtigt og nemt. Kursusevalueringer udføres også meget enkelt ved hjælp af et sofistikeret analyse- og rapporteringsværktøj. Desuden giver ELO Learning mulighed for mobil læring og kursusstyring, mens man er på farten.

Optimal forvaltning af virksomhedsinformation

Effektive processer og tids- og steduafhængig tilgængelighed af information og automatiseret behandling heraf er de afgørende faktorer for virksomhedens succes. eviatec Scandinavia tilbyder …

Mere info

Kontakt

Mere info

Integrationsløsninger

Med integrationsløsninger til ELO kan du integrere eksisterende softwareløsninger som SAP, Microsoft og e-conomic i din ELO-løsning.

Mere info
Del side